×

Subsidie opleidingstrajecten schoonheidsbranche toegekend

Woensdag 23 juni 2021
Terug naar overzicht
Deel dit artikel
ProVoet heeft als penvoerder de aanvraag voor subsidie ‘NL leert door met inzet van sectoraal maatwerk’ enige maanden geleden ingediend na initiatief van Amice Opleidingscentrum. Directeur Denise van Wassenberg heeft samen met haar manager Erna van de Fliert en het voltallige samenwerkingsverband keihard gewerkt om alle documenten tijdig en correct in te kunnen dienen. Met succes! De subsidie is toegekend. De initiators vertellen er meer over. 

Hoe zijn jullie op het idee gekomen om deze subsidie aan te vragen? 
"In coronatijd hebben de contactberoepen het erg zwaar gehad en veel te weinig steun van de overheid gekregen. Veel praktijken hebben zelfs hun deuren definitief moeten sluiten. Het tekort aan vakmensen is hierdoor ook nog eens toegenomen. Wij, opleiders in de branches voetzorg en schoonheid, ontdekten dat er subsidietrajecten door de overheid werden aangeboden in het kader van ‘NL leert door’. Eerder hadden wij al ervaring opgedaan met het aanvragen van subsidies. Dit deden wij met ondersteuning van subsidiebureau Finestri en in samenwerking met twee collega opleiders, Tailor-iT trainingen en Berlitz School of Languages. Amice Opleidingscentrum zag nieuwe kansen voor de hele branche. Zo konden we de eerder opgedane kennis en ervaring inzetten om deze subsidie aan te vragen voor de branche uiterlijke verzorging en hierdoor mensen stimuleren in deze mooie branche te gaan werken. Het tekort aan specialisten in de branche kan nu aangevuld worden met behulp van gratis scholing. Dat is natuurlijk prachtig!"

Hoe gaat zo’n aanvraag in z’n werk?
"Het blijkt dat deze aanvragen in zeer korte tijd gerealiseerd dienen te worden. Door een treffende lobby bij het bestuur door beleidsmedewerker Anne-Karien Kortenbout verleende ProVoet haar medewerking. Doorontwikkelng is immers een belangrijk speerpunt voor ProVoet. Een stip op de horizon voor een nieuwe toekomst en werkgelegenheid voor intreders, omscholers, bijscholers. En een mooie kans om de kwaliteit van het vak te verhogen met daarbij de mogelijkheid het aanbod van specialistische behandelingen uit te breiden."

Welke partijen zijn erbij betrokken?
"
Alle opleiders in de branche hebben van ons bericht ontvangen en zijn in de gelegenheid gesteld om in dit traject te participeren. Op deze manier konden zij in ‘rijdende trein’ te stappen, daar alle formats kant en klaar door ons werden aangeleverd. Voor de sectorale aanvraag bij SZW is een arbeidsmarktanalyse geschreven die door ProVoet, FNV mooi, Stichting van de Arbeid samen met de deelnemende opleiders en examenbureaus wordt ondersteund.

Wat is de uitkomst?
"Na ruim drie maanden na indiening is uiteindelijk onze aanvraag per 1 juli goedgekeurd. Dit betekent dat er vanuit de Sector Zorg en Welzijn, onderdeel Uiterlijke verzorging maar liefst 78 gratis scholingstrajecten mogen worden aangeboden waarbij erkende certificaten of diploma’s kunnen worden behaald. De arbeidsmarktrelevantie voor de aangeboden scholingen is aangetoond door de sector. Er is gekeken naar de behoeftes in de markt en waar de knelpunten zitten. Hoe kunnen nieuwe mensen instromen in onze branche waar ze hard nodig zijn en op welke manier kunnen de huidige vakmensen werk en dus inkomen behouden? Door deze mogelijkheid om gratis scholing te volgen is de instroom bij onze opleidingen laagdrempeliger."

Wie kunnen deelnemen?
"
Deze trajecten zijn voor werkzoekenden, herintreders en omscholers. Daarnaast zeker ook voor gediplomeerde Pedicures en Schoonheidsspecialisten die zich willen verdiepen of verbreden en Medisch Pedicures en Allround Schoonheidsspecialisten die willen bijscholen en hun positie in de branche willen verstevigen. Zo mogelijk daarna door willen stromen naar een HBO opleiding Huid- of Podotherapie. Je kunt deelnemen als je tussen de 18 en 65 jaar bent."

Hoe gaat het in z’n werk?
Nathalia van der Ark van Esthetica Opleidingen heeft een website ontwikkeld waarop alle informatie is verzameld: www.subsidie-NL-leert-door-provoet.nl. Je kiest je scholingen, kijkt welke opleider jouw voorkeursscholing(en) aanbiedt en klikt op de opleider van je keuze. De overheid subsidieert 80% van de scholingskosten en de opleiders subsidiëren tenminste 20%. De scholing heeft een waarde van € 75,- tot  € 1575,-. Je kunt je aanmelden voor 1 traject waarbij verschillende scholingen stapelbaar zijn. Als maximum bijdrage door de overheid van gemiddeld € 2.000 per deelnemer, kan je maximaal drie scholingen volgen."

Wat brengt de toekomst?
"De kansen op de arbeidsmarkt worden vergroot en de positie van de beroepsbeoefenaar in de voet- en huidzorg verstevigd. We hebben immers nog steeds te maken met een tekort aan gespecialiseerde huid- en voetzorgverleners in onze markt. Ook zien we steeds meer behoefte aan kennis en vaardigheden op het gebied van talen en ICT, de zogenaamde 21e eeuwse vaardigheden, die men nodig heeft om succesvol te kunnen deelnemen in de maatschappij van de toekomst. Deze trajecten zijn ook te volgen binnen deze sectorale subsidie."

Meer informatie rondom deze gratis scholingen en de betrokken opleiders kun je vinden op: www.subsidie-NL-leert-door-provoet.nl